Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości dotyczącej zaawansowanych ekspertyz plików systemowych Windowsa

Zamieszczony Data publikacji 20.02.2018
W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości dotyczącej zaawansowanych ekspertyz plików systemowych Windowsa – „Cybercrime – advanced Windows file system”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 7 – 9 maja 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie informatyki śledczej, w zakresie nadzorowania analiz kryminalistycznych i przygotowywania ekspertyz sądowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 9 marca 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, CBŚP oraz CLKP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj