Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla krajowych ekspertów/wykładowców oraz funkcjonariuszy policji, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem szkoleń służb egzekwowania prawa

Zamieszczony Data publikacji 20.02.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla krajowych ekspertów/wykładowców oraz funkcjonariuszy policji, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem szkoleń służb egzekwowania prawa. Pierwszy etap kursu – „Train the Trainers – 1st Step” odbędzie się w Portugalii (Loures) w dniach 16 – 20 kwietnia 2018 r. Z kolei drugi etap – „Train the Trainers – 2nd Step” zorganizowany zostanie w Austrii, w dniach 27 – 30 sierpnia 2018 roku.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci, wykładowcy, funkcjonariusze policji oraz innych służb zajmujący się przeprowadzaniem szkoleń, w celu wypracowania nowych metod oraz technik nauczania. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Z uwagi na dwuetapowy charakter przedsięwzięcia, kandydaci wybrani na pierwszy etap zostaną automatycznie wskazani do udziału w drugiej części szkolenia, która odbędzie się w Austrii. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP oraz Szkół Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 9 marca 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BKSiOP KGP oraz Szkół Policji/WSPol w Szczytnie nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj