Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania radykalizacji zagranicznych bojowników

Zamieszczony Data publikacji 20.02.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania radykalizacji zagranicznych bojowników – „Foreign fighters, radicalisation and violent extremism - common risk indicators”. Szkolenie odbędzie się we Francji (Lyon) w dniach 23 – 27 kwietnia 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci/funkcjonariusze egzekwowania prawa zaangażowani w identyfikowanie oraz wypracowywanie nowych technik dotyczących zagrożeń terrorystycznych, zwłaszcza w kontekście zagranicznych bojowników. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 2 marca 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BOA KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj