Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów

Zamieszczony Data publikacji 20.02.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów – „False documents facilitating crime – detect and prevent”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 24-27 kwietnia 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci (funkcjonariusze organów ściągania, m. in. Policji, Straży Granicznej) w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów oraz zwalczania przestępczości związanej z tym procederem. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 28 lutego 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, CBŚP oraz CLKP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj