Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie nadzorowania większych grup migrantów

Zamieszczony Data publikacji 22.09.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie nadzorowania większych grup migrantów, pn. „Policing the impact of migration - Public order, hate crime, integration”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt), w dniach 14 - 16 listopada 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze zaangażowani w nadzór nad  napływem migrantów, w szczególności w kontekście przestrzegania porządku publicznego, przeciwdziałaniu przestępstw z nienawiści oraz zapewnieniu bezpieczeństwa integracji oraz powrotu migrantów. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Głównego Sztabu Policji KGP, Biura Kryminalnego KGP oraz Biura Prewencji KGP. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 27 września 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: GSP KGP, BK KGP oraz BP KGP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj