Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie wywiadu, analizy oraz pozyskiwania danych finansowych

Zamieszczony Data publikacji 20.09.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie wywiadu, analizy oraz pozyskiwania danych finansowych – „Financial Intelligence and analysis of financial data”. Szkolenie odbędzie się w Holandii (Warnsveld) w dniach 21 – 24 listopada 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą (operacyjni) funkcjonariusze egzekwowania prawa w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu wykorzystujący w prowadzonych sprawach informacje oraz analizy finansowe. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura Wywiadu Kryminalnego i Informacji Kryminalnych KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 28 września 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BWiIK KGP, CBŚP oraz CLKP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj