Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie wypracowywania nowych metod i trendów w ramach prewencji kryminalnej

Zamieszczony Data publikacji 20.09.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie wypracowywania nowych metod i trendów w ramach prewencji kryminalnej. Szkolenie odbędzie się w Finlandii (Tampere) w dniach 13 - 16 listopada 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze oraz eksperci pionu prewencji zajmujący się wprowadzaniem nowych trendów, metod oraz umiejętności w tym obszarze. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Prewencji KGP, Szkół Policji oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 29 września 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BP KGP, Szkół Policji oraz WSPol nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj