Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu „Identify and discovery foreign fighters”

Zamieszczony Data publikacji 20.09.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie wykrywania zagranicznych bojowników – „Identify and discovery foreign fighters”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 21 -24 listopada 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze egzekwowania prawa zaangażowani w zwalczanie terroryzmu, zwłaszcza w kontekście wypracowania koncepcji wspólnych tras napływu zagranicznych bojowników do UE oraz przeciwdziałania napływu obywateli UE na obszary objęte konfliktem. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 2 października 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BOA KGP, BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj