Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu „Strategic Intelligence Analysis”

Zamieszczony Data publikacji 20.09.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie wypracowywania strategii dotyczącej zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – „Strategic Intelligence Analysis”. Szkolenie odbędzie się w Grecji (Ateny) w dniach 6 - 10 listopada 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze egzekwowania prawa w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, a zwłaszcza wypracowywania strategii i analiz tego procederu. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP, Biura Wywiadu Kryminalnego i Informacji Kryminalnych KGP, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 21 września 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BWiIK KGP, BOA KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj