Szkolenie CEPOL dla ekspertów w zakresie wykorzystania internetu celem ustalenia miejsca pobytu osób poszukiwanych

Data publikacji: 29.06.2017

W ramach CEPOL organizowane jest w szkolenie dla ekspertów w zakresie wykorzystania internetu celem ustalenia miejsca pobytu osób poszukiwanych – „Research on the internet to trace and locate fugitives”. Szkolenie odbędzie się w Portugali (Lisbona) w dniach 05 – 08 września 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci odpowiedzialni za kwestie związane z poszukiwaniami celowymi (sieć ENFAST) oraz zajmujący się wykorzystaniem internetu w ww. obszarze, tj. śledzeniem i lokalizacją osób ukrywających się przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Celem przedsięwzięcia będzie wzmocnienie współpracy w ramach UE w zakresie poszukiwań podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw kryminalnych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego  KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 04 lipca 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.