Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie operacyjnej analizy wywiadowczej

Data publikacji: 29.06.2017

W ramach CEPOL organizowane jest w szkolenie dla ekspertów w zakresie operacyjnej analizy wywiadowczej – „Operational Intelligence Analysis”. Szkolenie odbędzie się w Hiszpanii (Madryt) w dniach 16 – 20 października 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci odpowiedzialni za kwestie związane analizą kryminalną (śledczy i analitycy organów egzekwowania prawa). Celem przedsięwzięcia będzie poszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu operacyjnej analizy wywiadowczej. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 14 lipca 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.