Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez piłkarskich

Data publikacji: 22.06.2017

W ramach CEPOL organizowane jest w szkolenie dla ekspertów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez piłkarskich – „Pan European Football Security”. Szkolenie odbędzie się w Bułgarii (Sofia) w dniach 11 – 15 września 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci odpowiedzialni za kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas meczy piłki nożnej, a także poprawy współpracy międzynarodowej w tym obszarze. Celem przedsięwzięcia będzie wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony w trakcie imprez masowych (meczy piłki nożnej) poprzez zwiększenie efektywności i harmonizację działań policyjnych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 2 kandydatów oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Głównego Sztabu Policji KGP oraz Biura Kryminalnego KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 14 lipca 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: GSP KGP oraz BK KGP nie będą uwzględniane.