Szkolenie CEPOLu „Airport Security – Airport Soft Target Protection”

Data publikacji: 16.05.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla funkcjonariuszy pełniących służbę w portach lotniczych – „Airport Security – Airport Soft Target Protection”. Szkolenie odbędzie się w Portugalii (Lizbona), w dniach 11 - 14 lipca 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze pełniący nadzór oraz odpowiedzialni za planowanie bezpieczeństwa i ochrony w portach lotniczych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Głównego Sztabu Policji KGP oraz Biura Prewencji KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 31 maja 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa GSP KGP oraz BP KGP nie będą uwzględniane.