Szkolenie CEPOLu w zakresie prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych oraz zwalczania broni masowego rażenia (CBRN)

Data publikacji: 15.05.2017

EUROPOL we współpracy z Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL, ogłosiły nabór kandydatów do udziału w szkoleniu dla ekspertów/techników w zakresie prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych oraz zwalczania broni masowego rażenia (CBRN), pn. „Conference/Semminar and Training on CBRN and Explosives”. Szkolenie odbędzie się w Estonii (Tallin) w dniach 7 – 11 sierpnia 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą przede wszystkim certyfikowani eksperci/technicy w dziedzinie zwalczania samodziałowych ładunków wybuchowych (IED) oraz broni masowego rażenia (CBRN). Eksperci bez certyfikatów, będą mogli uczestniczyć w szkoleniu, wyłącznie jako obserwatorzy. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 2 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 2 czerwca 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa BOA KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.