Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania handlu ludźmi

Data publikacji: 19.04.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania handlu ludźmi, pn. „Financial investigations and asset recovery for THB investigations”. Szkolenie odbędzie się w Austrii (Wiedeń) w dniach 26 – 29 czerwca 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą śledczy zajmujący się zwalczaniem handlu ludźmi oraz związanym z tym procederem praniem brudnych pieniędzy. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 5 maja 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.