Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

Data publikacji: 19.04.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, pn. „TOR and Darknet – Trafficking from Law Enforcement Perspective”, które odbędzie się w Rumunii (Bukareszt) w dniach 19 – 23 czerwca 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze policji, prokuratorzy oraz sędziowie zaangażowani w zwalczanie w Internecie/Darknecie przestępczości, w zakresie nielegalnego handlu narkotyków oraz broni palnej za pośrednictwem ukrytego rynku. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura do Walki z Cyberprzestępczoscią KGP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 28 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa BdWzC KGP oraz CLKP nie będą uwzględniane.