Szkolenie CEPOLu „Passenger Name Record (PNR) Information Analysis – Train the Trainers”

Data publikacji: 07.04.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla pracowników narodowych jednostek przetwarzania danych osobowych pasażerów, którzy przekażą wiedzę zdobytą podczas szkolenia w swoich państwach. Szkolenie odbędzie się we Włoszech (Rzym) w dniach 20–22 czerwca 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą analitycy danych pasażerów (Passenger Name Record), w celu zidentyfikowania osób zaangażowanych w terroryzm lub poważne przestępstwa międzynarodowe. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 19 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.