Szkolenie CEPOLu „Drug Markets And Drug-Related Crime - Strategic Analysis”

Data publikacji: 06.04.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki oraz koordynacji działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej – „Drug Markets And Drug-Related Crime - Strategic Analysis”. Szkolenie odbędzie się w Portugalii (Loures) w dniach 7 – 9 czerwca 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze organów ścigania oraz administracji celnej, biorący udział w procesie decyzyjnym w zakresie formułowania polityki oraz koordynujący operacje i działania wymierzone w zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 21 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

BMWP KGP