Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania oszustw akcyzowych – „Excise fraud”

Data publikacji: 04.04.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania oszustw akcyzowych – „Excise fraud”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 13 - 15 czerwca 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zwalczania oszustw akcyzowych oraz zajmujący się analizą kryminalną tego procederu. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP oraz Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 21 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa BK KGP oraz BWiIK KGP nie będą uwzględniane.