Szkolenie CEPOLu w zakresie zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy – „Money Laundering”

Data publikacji: 03.04.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy – „Money Laundering”. Szkolenie odbędzie się w Holandii (Warnsveld) w dniach 29 maja -  2 czerwca 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy oraz wypracowywania nowych międzynarodowych technik w zakresie śledztw finansowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 12 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.