Szkolenie CEPOLu "Train the Trainers"

Data publikacji: 17.03.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie w dwóch etapach dla krajowych ekspertów/wykładowców oraz funkcjonariuszy policji, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem szkoleń służb porządku publicznego.

Pierwszy etap kursu – „Train the Trainers – 1st Step” odbędzie się w Portugalii (Loures) w dniach 29 maja – 2 czerwca  2017 r. Z kolei drugi etap – „Train the Trainers – 2nd Step” zorganizowany zostanie na Litwie, w dniach 11 – 15 września 2017 roku.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci, wykładowcy, funkcjonariusze policji oraz innych służb zajmujący się przeprowadzaniem szkoleń, w celu wypracowania nowych metod oraz technik nauczania. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Z uwagi na dwuetapowy charakter przedsięwzięcia, kandydaci wybrani na pierwszy etap zostaną automatycznie wskazani do udziału w drugiej części szkolenia, które odbędzie się na Litwie. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 31 marca br.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP nie będą uwzględniane.