Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie odzyskiwania mienia – „Asset Recovery”

Data publikacji: 15.03.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie odzyskiwania mienia – „Asset Recovery”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 29 maja – 2 czerwca 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci oraz śledczy w dziedzinie odzyskiwania mienia od zorganizowanych grup przestępczych w przestrzeni międzynarodowej. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 29 marca br.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.