Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zmniejszania radykalizacji zagranicznych bojowników.

Data publikacji: 13.03.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zmniejszania radykalizacji zagranicznych bojowników – „De-radicalisation of foreign fighters”. Szkolenie odbędzie się w Szwecji (Solna) w dniach 30 maja – 1 czerwca 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci służb porządku publicznego, których działania mają na celu zmniejszanie radykalizacji wśród zagranicznych bojowników, poprzez wymianę doświadczeń, dostosowanie przepisów prawa do obecnych wyzwań oraz wypracowanie wspólnych praktyk na obszarze UE. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 24 marca br. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BOA KGP, BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.