Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania oszustw dokonywanych przy użyciu kart płatniczych - „Combating Card Fraud”

Data publikacji: 02.03.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania oszustw dokonywanych przy użyciu kart płatniczych - „Combating Card Fraud”. Szkolenie odbędzie się w Rumunii (Bukareszt) w dniach 3 – 5  maja 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zwalczania przestępstw dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, m.in. skimming, ataki na urządzenia ATM, oszustwa internetowe itp. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata głównego oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura do Walki z Cyberprzestępczością, Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 17 marca br.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa BdWzC KGP, BK KGP oraz CLKP nie będą uwzględniane.

BMWP KGP