Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie ochrony podstawowych praw oraz promowaniu etyki w działaniach i szkoleniach służb porządku publicznego

Data publikacji: 02.03.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie w dwóch etapach dla ekspertów w zakresie ochrony podstawowych praw oraz promowaniu etyki w działaniach i szkoleniach służb porządku publicznego.

Pierwszy etap kursu pn. „Prawa podstawowe i etyka policyjna” (Fundamental Rights and Police Ethics) odbędzie się w Słowenii (Brdo niedaleko Kranj) w dniach 5 – 9 czerwca  2017 r. Z kolei drugi etap pn. „Zarządzanie Różnorodnością” (Management of Diversity) zorganizowany zostanie w austriackim Centrum Szkolenia Policji w Wiedniu, w dniach 28 sierpnia – 1 września 2017 roku.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinach ochrony praw człowieka, etyki służb porządku publicznego oraz szkoleniach. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację (przynajmniej na poziomie B2).

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Z uwagi na dwuetapowy charakter przedsięwzięcia, kandydaci wybrani na pierwszy etap zostaną automatycznie wskazani do udziału w drugiej części szkolenia, które odbędzie się w Austrii. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Biura Prewencji KGP oraz Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 17 marca br. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa Gabinetu KGP, Biura Prewencji KGP oraz Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP nie będą uwzględniane.

BMWP KGP