Policyjne patrole na stokach narciarskich

Data publikacji: 30.12.2016

Od wczoraj, 28 grudnia br., na stokach w Krynicy i Wierchomli pełnią służbę policyjni narciarze z sądeckiej komendy. Patrole potrwają do Sylwestra, jednak zostaną wznowione na czas zimowych ferii. Rolą policjantów na stokach jest zapobieganie kradzieżom, szczególnie sprzętu narciarskiego, jednak przede wszystkim przeciwdziałanie występowaniu wszelkiego rodzaju przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu narciarzy, jak i innych osób przebywających w rejonie terenów narciarskich.

Policjanci wyciągają konsekwencje wobec osób jeżdżących na nartach w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, ponieważ takie osoby stwarzają realne zagrożenie dla innych użytkowników stoku. Za takie przewinienie ustawodawca przewidział karę grzywny, zgodnie z treścią art. 24 kodeksu wykroczeń od 20 zł do 5 tys. zł.

Dbając o bezpieczeństwo narciarzy, policjanci zwracają również uwagę na osoby, które łamią zasady bezpieczeństwa, regulamin stoku, czy też nie korzystają z kasku ochronnego, do którego używania zobowiązane są osoby, które nie ukończyły 16-go roku życia.

W ramach służby na stoku, policjanci ściśle współpracują z ratownikami GOPR-u, wspomagając ich działania podczas wydarzeń nadzwyczajnych w górach, jak również udzielają pomocy uczestnikom zdarzenia, ustalają jego przebieg i świadków.

W przypadku wszelkiego rodzaju przypadków łamania prawa czy wystąpienia wydarzenia nadzwyczajnego, należy kontaktować się z Policją pod nr tel. 997 lub z ratownikami GOPR pod nr tel. 985.

Źródło: KWP Kraków