Projekt "Lubelskie Bezpieczne"

Data publikacji: 23.12.2009

Ponad 16 milionów złotych otrzymała Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, która w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej zrealizuje projekt „Lubelskie Bezpieczne”. Jest to efekt wygranego konkursu o najlepszy projekt Działania 4.1 Społeczeństwo Informacyjne. 15 grudnia br Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o dofinansowanie wniosku zaproponowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.

Wszystko rozpoczęło się 29 maja br. Kiedy Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ogłosiła konkurs na nabór projektów Działania 4.1 Społeczeństwo Informacyjne. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Lubelskie Bezpieczne”. Zaproponowane przedsięwzięcie jest zaplanowane do realizacji w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 15 grudnia br Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania przyznając między innymi Komendzie Wojewódzkiej Policji środki na realizację projektu „Lubelskie Bezpieczne”. Wartość projektu opiewa na kwotę 19 744 800 zł z czego dofinansowanie wynosi 16 783 080 zł. Pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu państwa.

W ramach powyższego projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

  • budowa uniwersalnej platformy realizacji usług korespondencji głosowej i przesyłu danych pod kątem wykorzystania dla stanowiska wspomagania dowodzenia we wszystkich komendach miejskich i powiatowych garnizonu lubelskiego oraz w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. System pozwoli to na zespolenie wszystkich obecnie spotykanych środków łączności wykorzystywanych na stanowiskach kierowania Policji oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Za pomocą takiej konsoli, dyspozytor będzie miał możliwość jednoczesnego nadawania na wybranych kanałach komunikatów głosowych oraz prowadzenia nasłuchu wybranych kanałów i prowadzenia korespondencji na liniach telefonicznych
  • uruchomienie Stanowiska Wspomagania Dowodzenia w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie. Rozwiązanie to znacznie usprawni proces podejmowania decyzji dla dyspozytora na stanowisku kierowania. Stanowisko zostanie utworzone w taki sposób aby dyżurny komendy miał wizyjny pogląd na położenie wszystkich pełniących służbę patrol. Zainstalowane na takim stanowisku urządzenia pozwolą na sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy jednostkami na terenie województwa lubelskiego, Strażą Pożarną, służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo a także Milicją Ukraińską
  • przygotowanie infrastruktury dla wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych w tym pozyskanie na własność Policji, światłowodowej sieci w obrębie działania Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
  • uruchomienie publicznych punktów dostępu do sieci Internet w obiektach Policji. Takie terminale zostaną założone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wszystkich komendach miejskich i powiatowych województwa lubelskiego oraz w komisariatach Policji w Niemcach, Bełżycach i Bychawie (łącznie 24 stanowiska)

Powyższa realizacja dostosuje system koordynacji działań służb bezpieczeństwa publicznego w ramach krajów UE, poprawi niedogodności w funkcjonowaniu obecnie eksploatowanych systemów radiokomunikacyjnych a także w sposób nieoceniony usprawni pracę Policji. W 2010 roku planowane jest wszczęcie postępowań przetargowych na wybór wykonawców zadań w ramach powyższego projektu. Planowany termin zakończenia realizacji tego przedsięwzięcia został wyznaczony na koniec 2012 roku.

(Źródło: KWP Lublin)