Podziękowania za wielkie serce

Data publikacji: 21.12.2016

W okresie przedświątecznym policjanci z całego kraju włączają się w różne akcje, mające na celu pomoc innym ludziom. Paczki świąteczne dla podopiecznych jednego z domów dziecka przygotował też Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, za co kilka dni temu otrzymał pisemne podziękowanie od wychowanków i pracowników placówki.