Spotkanie wigilijne służb mundurowych Mazowsza

Data publikacji: 21.12.2016

Podczas uroczystego spotkania wigilijnego służb mundurowych województwa mazowieckiego świątecznym opłatkiem łamali się strażnicy miejscy, policjanci, żołnierze, strażacy, celnicy, przedstawiciele Służby Więziennej oraz Służby Ochrony Kolei, funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz zaproszeni goście. Kilkaset osób spotkało się przy wigilijnym stole w gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

W spotkaniu opłatkowym Policję reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, natomiast Komendę Stołeczną Policji insp. Robert Żebrowski oraz I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Hubert Kowalczewski. Po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, życzenia świąteczne złożył wszystkim Zbigniew Leszczyński - Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy podkreślając, aby spotkaniom świątecznym towarzyszyły pozytywne emocje i rodzinna atmosfera.

Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreślała trudy służby, jednocześnie dziękując wszystkim za wysiłek i zaangażowanie na rzecz mieszkańców stolicy. Z okazji świąt życzyła wypełnionych radością spotkań z najbliższymi. Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, składając życzenia mówił, jak ważne jest, aby zasiąść przy wspólnym stole oddalając nieporozumienia, a skupiając się na tym, co w życiu najważniejsze. Podziękował również wszystkim za dobrą i oddaną służbę.

Podczas uroczystości przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego wręczyli funkcjonariuszom Betlejemskie Światło Pokoju. Po poświęceniu opłatka i błogosławieństwie udzielonym przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. Józefa Guzdka wszyscy złożyli sobie bożonarodzeniowe życzenia. Spotkanie uświetnił występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie.

Źródło: KSP