„Młody, Trzeźwy, Rozważny Kierowca” – debata społeczna

Data publikacji: 16.12.2016

Przedstawiciele Wyższej Szkoły policji w Szczytnie wzięli udział w kolejnej edycji powiatowej debaty dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas wystąpień zapoznawali uczestników z konsekwencjami spowodowania wypadku drogowego zarówno prawnymi, jak i zdrowotnymi.

14 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie odbyła się VIII Powiatowa Debata Społeczna na temat „Młody, Trzeźwy, Rozważny Kierowca”, której współorganizatorami byli Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Starostwo Powiatowe w Szczytnie oraz Urząd Miasta w Szczytnie.  

Z ramienia Uczelni w debacie udział wzięli mł. insp. dr Sławomir Zubański – Prorektor ds. studenckich oraz reprezentanci Zakładu Bezpieczeństwa Społecznego IBiPP WBW – mł. insp. dr Piotr Łuka, kom. Maciej Petniunas oraz asp. Przemysław Jarocki.

Podczas debaty zwrócono młodym ludziom szczególną uwagę na fakt, iż posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami, to przywilej, który zobowiązuje. Zaprezentowano również treści ukierunkowane na zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego, w szczególności młodych kierowców w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

W trakcie dyskusji organizatorzy promowali właściwe postawy uczestników ruchu drogowego oparte na wzajemnej życzliwości, a także przybliżyli uczestnikom debaty konsekwencje prawne, zdrowotne wynikające ze spowodowania wypadku drogowego.

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie