Minerzy-pirotechnicy na ostatnim kursie

Data publikacji: 15.12.2016

Zakończyła się ostatnia w tym roku, dziesiąta edycja kursu specjalistycznego z zakresu rozpoznania minersko pirotechnicznego. Ten rodzaj doskonalenia zawodowego realizowany jest tylko w Centrum Szkolenia Policji, a od 30 czerwca 2016 r., zgodnie z Decyzją nr 227 Komendanta Głównego Policji, prowadzony jest w nowej, zwiększonej o 21 godzin formule.

W czasie edycji oznaczonej symbolem DRMP - 10/16 w zajęciach uczestniczyło 25 policjantów w tym 1 kobieta. W pierwszym tygodniu kursu realizowane były zajęcia teoretyczne, następnie słuchacze dwukrotnie wyjeżdżali na poligon, gdzie między innymi obserwowali oddziaływanie materiałów wybuchowych na otoczenie, a także, pod czujnym okiem wykładowców Zespołu Minersko-Pirotechnicznego Zakładu Szkoleń Specjalnych, samodzielnie sporządzali i wysadzali ładunki wybuchowe.

W kolejnym tygodniu kursu, podobnie jak na poprzednich edycjach, do CSP przyjechali minerzy-pirotechnicy z jednostek terenowych. Pod ich nadzorem słuchacze, w praktyczny sposób, wykorzystywali zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną. Kurs zakończył się dwuetapowym egzaminem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim minerom-pirotechnikom z jednostek organizacyjnych Policji z całego kraju, za zaangażowanie i pomoc w realizacji procesu dydaktycznego na kursach specjalistycznych przeprowadzonych przez Zespół Minersko-Pirotechniczny Zakładu Szkoleń Specjalnych, w 2016 roku.

Zespół Minersko-Pirotechniczny ZSS

Zdjęcia: podinsp. Przemysław Bagiński i asp. szt. Wojciech Kucyk/ZSS