Konferencja „Wolność od... Wolność do... Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości”

Data publikacji: 15.12.2016

Organizatorzy konferencji „Wolność od... Wolność do... Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości” spotkali się w budynku Politechniki Śląskiej celem jej podsumowania. Konferencja, która była inauguracją inicjatywy zmierzającej do uświadamiania młodzieży konsekwencji, jakie niosą ze sobą wszelkiego rodzaju uzależnienia, wprowadziła nas w kolejny etap pracy z zabrzańską młodzieżą. Przez cały 2017 rok grupa specjalistów z Urzędu Miejskiego, Politechniki Śląskiej i Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu pracować będzie wspólnie w zakresie profilaktyki uzależnień.

Organizatorami konferencji poświęconej młodzieży ze szkół średnich i studentom, były Komenda Miejska Policji w Zabrzu, Urząd Miasta Zabrze i Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki. Głównym celem konferencji, której patronat honorowy objęli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, Rektor Politechniki Śląskiej i Prezydent Miasta Zabrze, była inauguracja inicjatywy zmierzającej do uświadamiania młodzieży konsekwencji wszelkiego rodzaju uzależnień.

Konferencja zgromadziła wielu znakomitych gości. Zaproszenie przyjęli m.in. prof. Krzysztof Wojcieszek z PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, który poprowadził wykład m.in. na temat uzależnień. Z dużym aplauzem audytorium spotkali się również kolejni zaproszeni goście, którzy opowiedzieli o swoim życiu, które nie zawsze jest wolne od różnego rodzaju uzależnień. Swoje życiowe historie przedstawili Zbigniew Stryj – aktor filmowy i teatralny, dyrektor artystyczny Teatru Nowego w Zabrzu, Bartłomiej Tomczak – olimpijczyk i szczypiornista Górnika Zabrze, a także Andrzej Iwan – piłkarz, trener i komentator sportowy.

Spotkanie, które odbyło się ostatnio w murach Politechniki Śląskiej, zgromadziło osoby, które bezpośrednio były związane z przygotowaniem konferencji. Specjaliści z Urzędu Miejskiego w Zabrzu, a także profesorowie Politechniki Śląskiej i zabrzańscy policjanci, omówili plan wspólnego działania w 2017 roku. Przedsięwzięcie, które zostało uruchomiono już kilka miesięcy temu, poświęcone w całości jest profilaktyce uzależnień wśród młodzieży szkół średnich i studentów. Planowane są nie tylko warsztaty dla młodzieży, ale również dla ich rodziców oraz pracowników socjalnych. Podsumowaniem przyszłorocznych działań będzie listopadowa konferencja, na którą zapraszamy już dziś.

KWP Katowice