Spotkanie opłatkowe służb mundurowych

Data publikacji: 14.12.2016

Zgodnie z tradycją, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, wczoraj odbyło się spotkane opłatkowe kierownictwa garnizonu śląskiego. Wzięło w nim udział kierownictwo komendy wojewódzkiej, komendanci miejscy i powiatowi, a także kierownicy komórek KWP. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, prokuratury oraz innych służb i instytucji, na co dzień współpracujących z policją.

Wczorajsze wigilijne spotkanie opłatkowe, jak co roku, zgromadziło liczne grono przybyłych gości. Obecni byli nie tylko przedstawiciele policji garnizonu śląskiego, przedstawicieli innych służb mundurowych. a także władz rządowych, samorządowych, prokuratury, dostojników kościelnych oraz innych instytucji.

Wśród zaproszonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Krzysztofa Justyńskiego gości znaleźli się między innymi I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Biskup Marek Szkudło i wielu innych. Przedstawicielka Związku Harcerstwa Polskiego przekazała na ręce Komendanta Betlejemskie Światełko Pokoju. Jest to ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, a zarazem oznaka ciepła, miłości i pokoju.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński podziękował wszystkim policjantom oraz pracownikom za ogromny wysiłek i zaangażowanie w codziennej służbie i pracy. Złożył też wszystkim gościom życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz podzielił się z zebranymi wigilijnym opłatkiem.

Źródło: KWP Katowice