25-lecie policyjnego klubu Honorowych Dawców Krwi

Data publikacji: 21.12.2009

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w tym roku obchodzi 25-lecie swojego istnienia. W tym czasie członkowie klubu oddali łącznie blisko 9 tysięcy litrów krwi. Jubileusz ten zbiega się z 90. rocznicą powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas wojewódzkich uroczystości z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi m. in. członkom policyjnego klubu przyznane zostały odznaczenia państwowe oraz Honorowe Odznaki PCK.

W sobotę podczas Dolnośląskiej Akademii z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi najbardziej zasłużonym w województwie przyznane zostały odznaczenia. Wśród wyróżnionych krwiodawców znaleźli się również członkowie policyjnego Klubu HDK przy KWP we Wrocławiu. Ośmiu funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia państwowe - Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Trzynastu najbardziej zasłużonych krwiodawców otrzymało odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ponadto Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - insp. Zbigniew Maciejewski oraz Dowódca Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu - insp. Andrzej Grygosiński otrzymali odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia, a Klub HDK przy KWP we Wrocławiu otrzymał odznaczenie PCK II stopnia. Najwyższe odznaczenie dla krwiodawców - Kryształowe Serce otrzymał obecny Prezes Klubu HDK przy KWP we Wrocławiu - Krzysztof Klarecki.

Kluby Honorowego Krwiodawstwa powstawały wszędzie tam gdzie było duże zapotrzebowanie na krew. Na początku krwiodawcami byli studenci, wojsko oraz funkcjonariusze milicji. Pierwsze indywidualne oddawanie krwi przez milicjantów odnotowano w 1955 r. Jednak pomysł utworzenia Klubu Honorowych Dawców Krwi wśród funkcjonariuszy zrodził się w latach osiemdziesiątych.  12 stycznia 1983 roku Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zaczął działać wśród funkcjonariuszy. Pierwszym prezesem klubu był Henryk Ziętek. W chwili obecnej od kwietnia 2007 roku prezesem klubu jest Krzysztof Klarecki.

Na dzień dzisiejszy klub zrzesza blisko 300 członków, w tym ponad 40 kobiet. Członkowie klubu oprócz krwiodawstwa pomagają w organizacji poborów krwi w różnych punktach miasta. W pomieszczeniach klubu organizują 2-3 razy w roku akcje grupowego oddawania krwi. Współpracują zarówno z Wojskowym jak i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Jak ważna jest krew i to co robią członkowie policyjnego klubu nie trzeba tłumaczyć. Aby jeszcze bardziej to zobrazować była policjantka napisała kilka lat temu wiersz:

KREW JEST DAREM ŻYCIA,
KAŻDY Z NAS TO POWIE,
GŁOSZĄ O TYM HASŁA
I W POTOCZNYM SŁOWIE,
KREW ODDANA DZISIAJ
DLA LUDZI W POTRZEBIE,
MOŻE SIĘ W PRZYSZŁOŚCI,
PRZYDAĆ I DLA CIEBIE.

Regina Sudolska
emerytowana policjantka

Klub HDK przy KWP we Wrocławiu podczas w swojej 25-letniej był odznaczony wieloma odznaczeniami i medalami Polskiego Czerwonego Krzyża, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Odznakami Klubów HDK PCK różnych zakładów pracy i organizacji z całego kraju, m. in. :

1. Rubinową Kroplą Krwi
2. Złotą Odznaką Janka Krasickiego
3. Odznaką Honorową PCK III. - stopnia

Członkowie naszego klubu są posiadaczami odznaczeń państwowych, czerwonokrzyskich i resortowych m. in.:

1. Złote Krzyże Zasługi
2. Srebrne Krzyże Zasługi
3. Brązowe Krzyże Zasługi
4. Kryształowe Serce

Najbardziej zasłużeni pod względem oddanej krwi w okresie 25-lecia są:

Pierzchała Bogusław - 80.630
Marciniak Mariusz - 68.090
Huzarski Stanisław - 43.970
Strzelecka Janina - 42.550
Skrzypek Grzegorz - 40.000

W tym czasie członkowie klubu oddali łącznie blisko 9 tysięcy litrów krwi.

(Źródło: KWP Wrocław)