Warsztaty dla policjantów w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Data publikacji: 13.12.2016

"Poszanowanie praw człowieka na przykładzie historii rodziny Ulmów z Markowej" - to temat warsztatów, które odbyły się wczoraj w Markowej. Warsztaty zorganizowane zostały przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, we współpracy z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Wzięli w nich udział policjanci z komend miejskich i powiatowych województwa podkarpackiego zajmujący się zagadnieniami przestępstw motywowanych uprzedzeniami, a także propagowaniem praw człowieka w Policji.

Uczestników przywitała dr Anna Stróż, Kierownik Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, a także insp. Paweł Filipek, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczył także Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie nadkom. Andrzej Żygadło oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji nadkom. Łukasz Gliwa. Warsztaty przeprowadzone zostały z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, to pierwsze takie szkolenie dla policjantów z Podkarpacia.

Podczas warsztatów poruszano tematykę respektowania praw człowieka w wyjątkowo trudnych okolicznościach – w czasach okupacji niemieckiej i Holokaustu. Na tym tle pokazany został przykład rodziny Ulmów – Polaków, którzy stracili życie za to, że udzielili schronienia skazanym na zagładę Żydom. Ich historia, to przykład empatii, szacunku i identyfikowania się z ofiarą niezawinionej agresji i przemocy. Obchody Dnia Praw Człowieka były okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć, ale też promocji praw i wolności w takich instytucjach jak np. Policja.

Spotkanie poprowadził Jakub Pawłowski z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Policjanci obejrzeli też film „Chleba naszego powszedniego” (2016), w reżyserii Katarzyny Mazurkiewicz i Kornela Pieńko, a także zwiedzili wystawę stałą Muzeum. Warsztaty zakończyła dyskusja na temat "Ludzka postawa w nieludzkich czasach. Rodzina Ulmów z Markowej jako przykład respektowania podstawowych praw człowieka w czasach Holokaustu".

Dbanie o przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka przez Policję i w Policji stanowi bardzo ważny element działania tej służby. Szczególnym zobowiązaniem dla formacji, dysponującej uprawnieniami do legalnej ingerencji w prawa i wolności obywatelskie jest konieczność podnoszenia jakości działania w zakresie respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

Źródło: KWP Rzeszów