Podpisanie porozumień dotyczących wspólnej polsko – niemieckiej grupy Nysa oraz wymiany informacji kryminalnych

Data publikacji: 13.12.2016

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski oraz Prezydent Policji Conny Stiehl z Dyrekcji Policji Görlitz podpisali uroczyście dwa porozumienia dotyczące usprawnienia współpracy policji dolnośląskiej i saksońskiej. Porozumienia, podpisane w siedzibie Dyrekcji Policji Görlitz, obejmują swoim zakresem międzynarodową współpracę policyjną w ramach tzw. wspólnej grupy polsko niemieckiej o nazwie „NYSA” oraz wymianę informacji w celu zwalczania przestępczości przygranicznej.

Dolnośląsko – saksońska grupa operacyjna „NYSA” istnieje od 2010 roku. Zgodnie z podpisanym porozumieniem w jej skład wchodzą funkcjonariusze policji dolnośląskiej i saksońskiej z pionu służby kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz Dyrekcji Policji Görlitz. Służba prowadzona jest zarówno po stronie województwa dolnośląskiego jak i Saksonii. Grupa zajmuje się m.in. zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, przestępczości narkotykowej oraz działaniami poszukiwawczymi.

Podpisanie porozumienia poszerza możliwości operacyjne wspólnych działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości przygranicznej oraz uściśla kanały przekazu bieżących informacji. Wspólnie przyjęte rozwiązania umożliwią skuteczną wymianę informacji operacyjnych również z uwzględnieniem informacji niejawnych. Podstawę prawną zawartych porozumień stanowi Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzona w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r.

Dotychczasowe sukcesy grupy w zwalczaniu różnego rodzaju przestępczości wskazują na to, że przyjęte rozwiązania są efektywne i stanowią solidną podstawę dalszego partnerskiego współdziałania polskich i niemieckich organów ścigania. Warto tutaj dodać, że Rzeczpospolita Polska oraz RFN wchodzą w skład państw należących do strefy Schengen i korzystają m.in. z  takich instrumentów, jakim jest System Informacyjny Schengen. SIS  to największa w Europie baza danych, w której przetwarzane są określone przepisami kategorie danych osób i przedmiotów, poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen.

Podpisane porozumienia mają charakter regionalny i uzupełniają dotychczasowe możliwości międzynarodowej współpracy policji, jakie daje wspomniany wcześniej SIS oraz m.in. Europol i Interpol. Wejście w życie porozumień usprawni w znacznym stopniu współpracę przygraniczną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Dyrekcji Policji Görlitz. Spotkanie było też okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy przygranicznej.

KWP Wrocław