Opłatek z kombatantami

Data publikacji: 13.12.2016

Wczoraj w Sali Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Honory gospodarza pełnił p.o. Szefa Urzędu Jan Józef Kasprzyk. Wśród znamienitych gości obecnością swoją zaszczycił Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Podczas spotkania goście wysłuchali oficjalnych wystąpień oraz koncertu kolęd przygotowanego przez kwintet instrumentów dętych i dwoje solistów z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Po serdecznych życzeniach i przełamaniu się opłatkiem na stołach pojawiły się tradycyjne polskie dania wigilijne.