Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie

Data publikacji: 13.12.2016

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie przywróconego Posterunku Policji w Koszęcinie. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński. Przywrócony posterunek w Koszęcinie jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania mieszkańców i jest zarazem pierwszą jednostką w województwie śląskim z 10 planowanych, która wznowiła swoją działalność.

Koszęciński posterunek został zlikwidowany w 2012 roku. Podczas konsultacji społecznych, które odbywały się na początku roku w związku z tworzeniem Krajowej Mapy Zagrożeń, samorządowcy i mieszkańcy zgłaszali policjantom, że brak jednostki policji w Koszęcinie wpływa na obniżenie poczucia bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, lublinieccy policjanci i samorządowcy z Koszęcina rozpoczęli prace mające na celu zapewnienie stałej obecności stróżów prawa w ich najbliższym otoczeniu. Zwieńczeniem podjętych działań, było dzisiejsze wydarzenie.

W uroczystym apelu udział wzięli Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim zastępcą insp. Piotrem Kucią, Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu mł. insp. Rafał Kuter, lublinieccy policjanci, przedstawiciele samorządu, duchowieństwa, zaproszeni goście i mieszkańcy.

Po złożeniu meldunku Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji i po przywitaniu gości przez Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu, nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Kapelan Policji poświęcił także nowy radiowóz, który jest już w dyspozycji koszęcińskich mundurowych. W dalszej części uroczystości, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka skierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w którym Minister wyraził przekonanie, iż przywrócony posterunek pozytywnie wpłynie na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Po krótkich wystąpieniach Wójta Gminy Koszęcin, Posła na Sejm RP, Wojewody Śląskiego i Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Andrzej Szymczyk przekazał kierownikowi posterunku asp. szt. Sebastianowi Michoniowi kluczyki do nowego radiowozu. Następnie uczestnicy uroczystości zwiedzili nową siedzibę koszęcińskich policjantów.

Na potrzeby przywróconego posterunku, koszęciński samorząd przeznaczył pomieszczenia jednego z gminnych budynków. Koszty remontu i przystosowania pomieszczeń na potrzeby jednostki wyniosły łącznie ponad 260 tysięcy złotych. Remont obiektu oraz część wyposażenia technicznego sfinansowane zostały ze środków Urzędu Gminy w Koszęcinie. Pozostałe wyposażenie zostało zakupione przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Pomieszczenia posterunku liczą 112 m² powierzchni. W ich skład wchodzą cztery pomieszczenia służbowe oraz serwerownia. Etaty na potrzeby odtworzenia Posterunku Policji w Koszęcinie zostały wyodrębnione ze struktur Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Służbę w jednostce będzie pełniło sześciu policjantów, w tym trzech dzielnicowych, do których każdy mieszkaniec gminy będzie mógł zgłosić się ze swoim problemem lub poinformować o zdarzeniu, wymagającym policyjnej interwencji. Policjanci i samorządowcy mają nadzieję, że stała obecność stróżów prawa na ternie gminy pozytywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, a także przyczyni się do spadku liczby przestępstw i wykroczeń.

Źródło: KWP Katowice