Kolejne odtworzone posterunki w Lubieniu Kujawskim i Chodczu otwarte!

Data publikacji: 07.12.2016

W województwie kujawsko-pomorskiem odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia kolejnych przywróconych posterunków w Lubieniu Kujawskim i Chodczu. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.

Wśród gości byli także przedstawiciele lokalnych samorządów, posłanka na Sejm Pani Joanna Borowiak, Komendant Główny Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz mieszkańcy.

Po złożeniu meldunku Ministrowi i przywitaniu gości Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński wręczył symbolicznie klucze Kierownikom Posterunków Policji w Lubieniu Kujawskim i Chodczu.

Podczas wystąpienia Wiceminister Jarosław Zielińśki powiedział:

„Dziś dla tej miejscowości i gminy Lubień Kujawski jest ważny dzień. Dziś wraca tu bezpieczeństwo. W czasie ostatnich lat w całej Polsce zlikwidowano prawie połowę posterunków Policji. Przestrzegałem przed tym. W imieniu tych gmin i miejscowości, w imieniu samorządowców, którzy o to zabiegali, spełniamy nasze obietnice.

Przywrócenie posterunków to główny postulat konsultacji społecznych, których przeprowadzono ponad 12 tysięcy. Podczas konsultacji zapowiedziałem, że tam, gdzie będą warunki, wola samorządów, a najważniejsze oczekiwania społeczne, tam odtworzymy posterunki. Stąd program modernizacji służb. Przewidziano na ten cel środki. Dziękuję za ten sojusz samorządu z rządem i za to wsparcie, które umożliwiło przywrócenie posterunku. Policja musi być blisko ludzi i dla ludzi. Tam, gdzie toczy się codzienne życie, stąd wzmocnienie pozycji i roli dzielnicowych. Nasz kolejny program to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy anonimowo może zgłaszać to, co go niepokoi. W tym sensie każdy ma wpływ na bezpieczeństwo. Policjanci muszą być wśród ludzi i dla ludzi to dewiza, której muszą przestrzegać. Wierzę, że będzie tak w przypadku policjantów w tej miejscowości. Kończąc, życzę, aby ten posterunek, który tu przywrócono dobrze służył mieszkańcom. Policja na telefon się nie sprawdziła, a ten posterunek jest tego wyrazem, niech działa zawsze, kiedy będzie taka potrzeba. Dziękuję także wojewodzie, który w tym województwie bardzo tę potrzebę rozumie.”

Następnie budynek poświęcił Ks. Dariusz Sieczkowski. Dalej nastąpiły okolicznościowe przemówienia oraz symboliczne przecięcie wstęgi do otwartego już budynku Posterunku Policji w Lubieniu Kujawskim.

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk stwierdził, że „przywracanie posterunków to przywracanie poczucia bezpieczeństwa, którego nie da się zbudować ”na telefon”. „Policja na telefon” się nie sprawdziła…”

Posterunki Policji w Lubieniu Kujawskim i Chodczu, których symboliczne otwarcie nastąpiło dziś są kolejnymi przywróconymi w naszym województwie, a także powiecie włocławskim. Nie udałoby się to bez wsparcia samorządów, które przekazały znaczne środki na kompleksowy remont pomieszczeń i dostosowanie ich dla potrzeb policji. Ogromne słowa podziękowania należą się dla Burmistrzów gmin w Lubieniu Kujawskim i Chodczu.

Przywrócenie Posterunku Policji w Lubieniu Kujawskim wiązało się z kosztem w wysokości ponad 176 tys. złotych, z czego większość kwoty, bo ponad 114 tys. złotych przekazały władze gminy i miasta. Z budżetu Policji przekazaliśmy na ten cel ponad 61 tys. złotych. W posterunku pracować będzie sześciu funkcjonariuszy.

Koszt wyremontowania i dostosowania obiektu w Chodczu do potrzeb policji wyniósł ponad 212 tys. złotych. Większość tej kwoty przekazały władze gminy i miasta w kwocie 135 tys.

Na zakończenie wizyty Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński odwiedził odtworzone posterunki w Chodczu i Lubrańcu.

(KWP w Bydgoszczy / dm)

więcej zdjęć i film do obejrzenia TUTAJ