O Policji „granatowej”

Data publikacji: 06.12.2016

Policja Polska "granatowa" w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 – pod takim hasłem, pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji odbywa się w Kielcach konferencja naukowa. Uczestniczy w niej m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Marek Jan Przybyszewski, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk oraz Komendant Miejski Policji w Kielcach podinsp. Tomasz Zawadzki.

Udział w dzisiejszym spotkaniu zgłosiło 19 historyków z 8 ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Wśród uczestników są pasjonaci historii oraz policjanci. Przedstawiane referaty dotyczą szerokiej problematyki, m.in. struktury Policji „granatowej”, materiałów, na podstawie których bada się jej działalność, czy współpracę policjantów „granatowych” z Polskim Państwem Podziemnym. Przedmiotem badań są również losy powojenne policjantów „granatowych”.

Konferencji towarzyszą wystawy pt. „Kobiety internowane. Gołdap 1982” oraz „Śni mi się Polska wolna…” poświęcona wydarzeniom z lat 1980-1989.

Organizatorami dzisiejszego spotkania jest Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronatem honorowym konferencję objął Komendant Główny Policji.

Źródło: KWP w Kielce