Oświadczenie Rzecznika Prasowego Komendanta Stołecznego Policji w związku z doniesieniami medialnymi w sprawie jednostki Policji w Nadarzynie

Data publikacji: 02.12.2016

W związku z nagłośnioną medialnie sytuacją związaną z wystąpieniem przez Wójta gminy Nadarzyn o zwrot sprzętu teleinformatycznego użyczonego do wykorzystania przez Komisariat Policji w Nadarzynie i powiązaniem tej sprawy z zatrzymaniem urzędnika samorządowego, który kierował pod wpływem alkoholu, przedstawiamy stanowisko Komendy Stołecznej Policji w powyższej sprawie.

Umowy użyczenia sprzętu teleinformatycznego w postaci dwóch niszczarek dokumentów, dwóch drukarek i dwóch komputerów oraz modemu z opłatą Internetu zostały zawarte pomiędzy Policją, a Urzędem Gminy Nadarzyn reprezentowanym przez Wójta Gminy Pana Janusza Grzyba. Sprzęt teleinformatyczny był przekazany w użyczenie funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nadarzynie. Rozwiązanie to miało zapewnić sprawniejszą i bardziej efektywną obsługę mieszkańców gminy, a wiec pośrednio wpływać również na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W dniu 21 września 2016 roku z pismem o zwrot użytkowanego sprzętu wystąpił Wójt Gminy Nadarzyn, powołując się na zapis umowy umożliwiający odstąpienie od niej bez podania przyczyny. Zgodnie z zapisami umowy sprzęt teleinformatyczny został zwrócony do Urzędu Gminy Nadarzyn w dniu 26 października br.

Według sugestii mediów sytuacja ta ma mieć bezpośredni związek z interwencją policjantów przeprowadzoną 3 sierpnia 2016 r. w miejscowości Rusiec. W trakcie interwencji policjanci zatrzymali podejrzanego o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu urzędnika samorządowego Gminy Nadarzyn. Trzykrotne badania trzeźwości wykazały w organizmie mężczyzny ponad 3 promile alkoholu.

Podkreślić należy, że przedmiotowa interwencja została przez policjantów przeprowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a funkcjonariusze wykazali się w jej trakcie profesjonalizmem i całkowitą bezstronnością, postępując adekwatnie do zaistniałego zdarzenia.

Z uwagi na wystąpienie przez Wójta Gminy Nadarzyn o zwrot sprzętu teleinformatycznego, Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, pod którego podlega komisariat w Nadarzynie, doposażył jednostkę w niezbędne komputery. Dostęp do nielimitowanych połączeń z Internetem policjanci posiadają poprzez służbowe smartfony, dające możliwość wykorzystania ich również, jako router.

Jednocześnie Komendant Stołeczny Policji podjął decyzję o przekazaniu na rzecz jednostki powiatowej w Pruszkowie nowego sprzętu teleinformatycznego obejmującego komputery, drukarki i niszczarki dokumentów w ilości, jaka została zwrócona Urzędowi Gminy Nadarzyn.

Warto nadmienić, że duże możliwości doposażenia jednostek Policji będzie dawała również tzw. ustawa modernizacyjna, której projekt już trafił do Sejmu RP.


asp. szt. Mariusz Mrozek - Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji