Lubuska i Brandenburska Policja - to już 25 lat współpracy

Data publikacji: 02.12.2016

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Prezydium Policji Landu Brandenburgia w Poczdamie oraz Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. zorganizowała Międzynarodową Konferencję pod nazwą „25 lat współpracy Policji Lubuskiej i Landu Brandenburgia – gwarantem bezpieczeństwa regionalnego”. Uroczystość, na którą przybyli znamienici goście z Polski i Niemiec była podsumowaniem ćwierćwiecza wspaniałej i wciąż rozwijającej się współpracy funkcjonariuszy obu przygranicznych regionów.

Od początku lat 90-tych stosunki na płaszczyźnie roboczej między policją kraju związkowego Brandenburgia i policją polską były krok po kroku pogłębiane i rozbudowywane na wszystkich poziomach. Były i są przeprowadzane wspólne narady robocze oraz działania w celu zwalczania przestępczości transgranicznej i przygranicznej. Regularnie odbywają się wspólne kursy dokształcające. Funkcjonariusze policji brandenburskiej, polskiej policji, Policji Federalnej, polskiej i niemieckiej służby celnej oraz polskiej Straży Granicznej współpracują codziennie ramię w ramię pod jednym dachem Niemiecko-Polskiego Centrum Współpracy Policji i Służby Celnej w Świecku. Także wspólne Joint Investigation Teams składające się z prokuratury i policji po obu stronach Odry już dawno się sprawdziły i odniosły liczne sukcesy. Co roku odbywają się także wspólne konferencje graniczne dla wszystkich uczestniczących partnerów z zakresu bezpieczeństwa. Tego rodzaju intensywna i różnorodna współpraca, która z początkiem lat 90-tych była nie do pomyślenia, stała się dziś codziennością.

> W Berlinie o 25 latach współpracy

> Gang samochodowy rozbity dzięki JIT

Kolejnym potwierdzeniem wzorowej współpracy jest zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Prezydium Policji Landu Brandenburgia w Poczdamie oraz Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Międzynarodowa Konferencja pn. „25 lat współpracy Policji Lubuskiej i Landu Brandenburgia – gwarantem bezpieczeństwa regionalnego”. W konferencji wzięło udział około 200 osób - przedstawicieli Policji polskiej i niemieckiej, władz państwowych i samorządowych, instytucji woj. lubuskiego zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Gośćmi specjalnymi byli:

  • Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska- Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
  • insp. Jarosław Janiak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim
  • Robert Paluch – Wicewojewoda Lubuski
  • Prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski - Ambasador RP w Niemczech
  • Karl-Heinz Schröter - Minister Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Kraju Związkowego Brandenburgii
  • Elisabeth Wolbers – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu
  • Hans-Jürgen Mörke – Prezydent Policji Landu Brandenburgii

oraz przedstawiciele służb policyjnych, granicznych i celnych województwa lubuskiego i Landu Brandenburgia, a także przedstawiciele środowiska naukowego - Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Celem Konferencji w perspektywie ubiegłych 25 lat była wymiana doświadczeń w zakresie istniejącego już partnerstwa na obszarach przygranicznych w zakresie wspólnych zadań rozpoznania, przeciwdziałania oraz zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, a także zwalczania przestępczości przygranicznej i transgranicznej.  Konferencja była świetną okazją do tworzenia sieci w celu dalszej wymiany informacji między regionalnymi przedstawicielstwami i partnerstwami uczestniczących organów. Konferencji towarzyszył panel naukowy, w którym wzięli udział naukowcy polscy i niemieccy, zajmujący się wieloma rozmaitymi aspektami współpracy polsko-niemieckiej w obszarze bezpieczeństwa.

Znamienici goście w swych przemówieniach bardzo  szczegółowo odnosili się do tego, co przez te wspólne lata udało się wypracować. A wypracować udało się sporo. Kształtowanie bezpieczeństwa przygranicznego dzięki wspólnym wysiłkom  pozwoliło zapobiec różnym formom przestępczości. Te, które się pojawiały były zaś bardzo skutecznie zwalczane. Warto pamiętać, że to także efekt ukonstytuowania się wielu umów i porozumień, których na początku przecież nie było. Ale wspólne wysiłki pozwoliły wypracowań narzędzia prawne, dzięki którym walka z przestępczością przygraniczną stała się skuteczna. Społeczność przygraniczna obu regionów może czuć się bezpiecznie.

KWP Gorzów Wielkopolski / ar