W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zakończył się kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności pozoranta.

Data publikacji: 30.11.2016

Realizacja zadań z tego zakresu wymaga od funkcjonariuszy, szerokiej wiedzy kynologicznej, znajomości i umiejętności użycia sprzętu wykorzystywanego w tresurze, a także opanowania zasad bezpieczeństwa pracy z psami służbowymi oraz metodologii prowadzonych ćwiczeń. Ponadto pozorant powinien wykazywać się doskonałą sprawnością fizyczną oraz koordynacją ruchową i wytrzymałością.

Kolejnych dziesięciu funkcjonariuszy zostało przygotowanych do wykonywania zadań pozoranta w zakresie ćwiczeń obrończych, podczas wykonywania czynności takich jak: legitymowanie i kontrola osób, odpieranie czynnej napaści, ściganie, obezwładnianie i konwojowanie osób oraz przeszukanie terenu i zabudowań za ukrytą osobą.

Zajęcia były organizowane również poza terenem Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Jedne z nich odbyły się na poligonie szkoleniowym wykorzystywanym przez przewodników psów służbowych Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP. Prowadzenie ćwiczeń w różnych sytuacjach i warunkach terenowych znacząco wpływa na wzrost ich efektywności.

Absolwenci kursu bardzo dobrze ocenili sposób prowadzenia zajęć oraz przydatność przekazywanych treści, które będą mogli wykorzystywać m.in. podczas zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych. Zdobyte wiedza i umiejętności z pewnością przełożą się na profesjonalne wykonywanie zadań związanych z wykonywaniem czynności pozoranta.

Kurs trwał 10 dni. Aby wziąć w nim udział, zgodnie z wymaganiami organizacyjno-programowymi, należy ukończyć kurs przewodników psów patrolowych lub patrolowo - tropiących albo być policjantem komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej, realizującej zadania związane z wykorzystywaniem i utrzymaniem psów służbowych w Policji. W bieżącym roku kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności pozoranta ukończyło 37 osób.

Źródło: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
podkom. Adam Przybylik/ZKP i hg/WP
zdj. podkom. Adam Przybylik/ZKP