Spotkanie wielkopolskiego Komendanta z policyjnymi emerytami i rencistami

Data publikacji: 30.11.2016

W Klubie Policyjnym KWP w Poznaniu, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński spotkał się z członkami Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Była to okazja do podsumowania blisko już rocznej współpracy oraz zaprezentowania Komendantowi pól działania, na których swoje cele statutowe realizuje Stowarzyszenie.

Szczególną uwagę zwrócono na rolę, jaką pełni Stowarzyszenie w zakresie integracji byłych policjantów poprzez organizację licznych wydarzeń o charakterze rekreacyjnym, kulturalno-oświatowym oraz popularyzowanie etosu służby, również w ramach spotkań z klasami o profilu policyjnym.

W trakcie posiedzenia Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński przedstawił obecny stan bezpieczeństwa  w regionie oraz wyzwania stojące przed wielkopolską Policją. Ważnym akcentem spotkania było wręczenie przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Jana Zachciała gratulacji z okazji mianowania na stopień nadinspektora Policji Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu nadinsp. Tomaszowi Trawińskiemu oraz uhonorowanie medalem XXXV-lecia ZŻWP przez Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego a zarazem Prezesa Koła w Kaliszu Zbigniewa Gąsiorka.

Kierownictwo Stowarzyszenia zadeklarowało chęć dalszej działalności na rzecz rozwoju oraz integracji środowisk emerytów policyjnych  i współpracy w tym obszarze z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu i kierownikami jednostek terenowych Policji woj. wielkopolskiego.

Źródło: KWP Poznań