Konferencja policyjnych psychologów

Data publikacji: 30.11.2016

W Sobieszewie rozpoczęła się trzydniowa V Konferencja Psychologów Policyjnych pod nazwą „Perspektywy i wyzwania psychologii policyjnej – 20-lecie działalności psychologów policyjnych.” Patronat nad konferencją objął Komendant Główny Policji. Sesja otwierająca była okazją do wyróżnienia sześciu psychologów policyjnych z 20-letnim stażem służby.

Od 29 listopada do 1 grudnia w Sobieszewie odbywa się V Konferencja Psychologów Policyjnych. W tym roku nosi nazwę „Perspektywy i wyzwania psychologii policyjnej – 20-lecie działalności psychologów policyjnych.” Spotkanie rozpoczęto dwoma wystąpieniami pod tytułem – „Psychologowie w Policji – działania i wyzwania” i „Początki psychologii policyjnej.”

Podczas przemówienia inaugurującego konferencję Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Agata Janusz odczytała list gratulacyjny Komendanta Głównego Policji skierowany do uczestników spotkania. 

W Policji pracuje obecnie 164 psychologów, w tym 94 funkcjonariuszy i 70 pracowników cywilnych. 

Konferencja daje możliwość m.in. zaprezentowania dorobku naukowego z obszaru psychologii, który tematyką wpisuje się w obszar działalności Policji, podsumowania dotychczasowych osiągnięć psychologów policyjnych i nakreślenia kierunków ich rozwoju. Stanowi także forum do wymiany doświadczeń z kadrą kierowniczą Policji, ponieważ w tym roku mija 20 lat, od kiedy w strukturach Policji pełnią służbę/pracują psychologowie policyjni. Spotkanie było więc doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień przyznanych przez Komendanta Głównego Policji sześciu psychologom z 20-letnim stażem służby w naszej formacji. 

W konferencji udział bierze około 200 osób, m.in.: komendanci wojewódzcy Policji, CBŚP, komendanci szkół policyjnych, psycholodzy policyjni oraz psycholodzy innych służb mundurowych.

(KWP w Gdańsku / ms)