Przestępczość paliwowa – międzynarodowa konferencja w WSPol

Data publikacji: 29.11.2016

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się międzynarodowa konferencja dotycząca problematyki zwalczania przestępczości ekonomicznej, a w szczególności przestępstw popełnianych w związku z obrotem paliwami ciekłymi. Przez dwa dni ponad 150 uczestników przedsięwzięcia wysłuchało szeregu wykładów przedstawicieli organów państwowych zajmujących się ściganiem tego typu przestępstw, a także instytucji wspomagających prowadzony przez te organy proces wykrywczy. Wydarzenie objął patronatem Pan dr Wiesław Jasiński – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

W dniach od 28 do 29 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa  pt. „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony interesów ekonomicznych i finansowych RP i UE w związku z obrotem paliwami ciekłymi”.

Przedsięwzięcie to realizowane jest w szczycieńskiej Uczelni cyklicznie. W tym roku tematami przewodnimi konferencji były: „Międzynarodowe i krajowe aspekty instytucjonalnego zwalczania nieprawidłowości na rynku paliw płynnych” oraz „Rola służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny w procesie zapobiegania i zwalczania przestępczości w obrocie paliwami płynnymi – ujęcie praktyczne”.  

W wydarzaniu udział wzięło ponad 150 osób  – przedstawicieli krajowych i zagranicznych służb państwowych zwalczających przestępczość, a także instytucji wspomagających prowadzony przez organy ścigania proces wykrywczy.

Patronat naukowy nad konferencją objął Pan dr Wiesław Jasiński – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie