Porozumienie katowickiej Szkoły policji ze Śląskim Oddziałem Straży Granicznej

Data publikacji: 29.11.2016

24 listopada br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy naszą szkołą a Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu mające na celu współpracę w obszarze dydaktycznym i na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.
Porozumienie podpisali płk SG Adam Jopek Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu oraz insp. dr Rafał Kochańczyk Komendant Szkoły Policji w Katowicach. Współpraca planowana jest w sferze dydaktycznej, szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących organizacji procesu dydaktycznego, udziału funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz policjantów i słuchaczy naszej szkoły w zajęciach i innych wspólnie organizowanych formach dydaktycznych, realizacji zajęć przez kadrę obu stron w ramach prowadzonego procesu dydaktycznego i prowadzenia doskonalenia zawodowego dla kadry, a także organizowania wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów czy warsztatów.

W ramach wzajemnej współpracy podejmowane będą również działania na rzecz promocji Straży Granicznej oraz Policji wynikające z działalności na rzecz ochrony kraju, poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z nałożonymi na te formacje zadaniami ustawowymi, jak też realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach