Wprowadzenie zastępców Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji: 28.11.2016

W Białej Sali Pałacu Mostowskich odbyła się dzisiaj uroczysta zbiórka, podczas której wprowadzono zastępców Komendanta Stołecznego Policji.

Komendant Główny Policji na stanowisko I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji powołał mł. insp. Huberta Kowalczewskiego, na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych – mł. insp. Piotra Berenta, a na Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji - podinsp. Andrzeja Krajewskiego.

Na wstępie odczytane zostały rozkazy personalne podpisane przez Komendanta Głównego Policji o powołaniach na stanowiska z dniem 28 listopada: mł. insp. Huberta Kowalczewskiego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji oraz mł. insp. Piotra Berenta i podinsp. Andrzeja Krajewskiego na stanowiska Zastępców Komendanta Stołecznego Policji.

Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski gratulując swoim zastępcom awansów, przypomniał przebieg ich służby. Szef stołecznej jednostki wyraził przekonanie, że wzajemna dobra współpraca przełoży się na dalszą efektywną pracę całej jednostki. – Jest mi niezmiernie miło, że mam okazję pogratulować awansów moim zastępcom. Wierzę, że doświadczenie i wiedza, która posiadają, przełożą się na dalszą dobrą pracę – powiedział insp. Robert Żebrowski.

Gratulacje złożył również ks. Józef Jachimczak, kapelan stołecznego garnizonu, który w swoim przemówieniu mówił m.in. o powołaniu do pełnienia ważnych funkcji.

Nowo powołany komendant, podinsp. Andrzej Krajewski, podziękował za zaufanie, jakim go obdarzono. – Zdaję sobie sprawę, jak duży to obowiązek. Wierzę, że razem dobrze będziemy służyć na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy – powiedział podinsp. Andrzej Krajewski.

Źródło: KSP