Formowanie szyków - ostatnia w tym roku edycja warsztatów

Data publikacji: 28.11.2016

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest jedyną szkołą policyjną, która wprowadziła do swojej oferty szkoleniowej warsztaty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych policjantów realizujących zadania w nieetatowych pododdziałach prewencji Policji. W ciągu 19 edycji, które odbyły się w 2015 r. i 2016 r. zostało przeszkolonych 826 funkcjonariuszy, co wymagało przeprowadzenia w sumie 1008 godzin dydaktycznych.

W dniach 14 – 16 listopada odbyła się ostatnia w tym roku edycja warsztatów poświęconych problematyce związanej z doskonaleniem umiejętności formowania szyków porządkowych stosowanych przez pododdziały zwarte Policji, a także wydawania odpowiednich komend do sformowania ugrupowań występujących w musztrze oraz szykach porządkowych. W ciągu trzech dni 39 funkcjonariuszy z całego kraju ćwiczyło formowanie kordonów i dwukordonów, rozwijania linii posterunków oraz linii patroli jedno i dwuosobowych oraz formowania i manewrowania tyralierą policyjną. Wraz z policjantami biorącymi udział w warsztatach przeprowadzono symulację odblokowania obiektu.

Źródło: CSP w Legionowie