"Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" – ostatnia odsłona projektu w 2016 roku

Data publikacji: 23.11.2016

Ostatnie w tym roku warsztaty w ramach projektu Biura Prewencji KGP i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" odbywają się w garnizonie wielkopolskim i łódzkim. Spotkania z młodzieżą, bezrobotnymi i innymi osobami zainteresowanymi pracą za granicą, których celem jest poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych w Holandii, w tym zagrożeń związanych z przestępstwem handlu ludźmi dotarły do Piły, Poznania, Kępna i Łodzi.

Warsztaty, które odbywają się w dniach 21 - 25 listopada w województwie wielkopolskim i łódzkim, zamykają tegoroczną edycję projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii". Realizowane od 2014 roku polsko – holenderskie przedsięwzięcie to reakcja na wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, także Polaków. Pierwsze sesje poświęcone problematyce wyzysku pracowniczego w kontekście przestępstwa handlu ludźmi zostały zrealizowane w Raciborzu i Opolu. Rezultaty, jakie zostały tam osiągnięte, spowodowane m. in. dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, dały podstawę do rozszerzenia działania na większą liczbę województw. Rok później, z inicjatywy ówczesnego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego, a obecnie Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, warsztaty pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" prowadzone już były w całej Polsce. W roku bieżącym spotkania w ramach przedsięwzięcia objęły również województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie i dolnośląskie.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do młodych ludzi - uczniów ostatnich klas szkół średnich, studentów, a także bezrobotnych i innych osób zainteresowanych pracą za granicą. Walorem innowacyjnym przedsięwzięcia jest prowadzenie spotkań przez praktyków zajmujących się problematyką handlu ludźmi w Holandii. Podczas warsztatów poruszane są m.in. zagadnienia dotyczące sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw przysługujących pracownikom w tym kraju, zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych oraz prawnych sankcji przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazywane są także organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz omawiane procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą handlu ludźmi.

W spotkaniach  ze strony holenderskiej biorą udział Irena de Ruig – specjalistka do spraw problematyki migracyjnej, Stieska Johannes z Wydziału Przestępczości Migracyjnej i Handlu Ludźmi z garnizonu Haaglandem oraz Hanna Mongard z organizacji Fair Work. Komendę Główną Policji reprezentuje podkom. Katarzyna Świątek z Biura Prewencji. 

Przedsięwzięcie od początku cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym może świadczyć duża frekwencja na poszczególnych warsztatach. Należy zakładać, że w  2017 roku projekt "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" będzie kontynuowany.

Źródło: Biuro Prewencji KGP